طراحی مراکز داده

در جهت مدیریت هرچه بهتر یک پروژه پیچیده همانند طراحی و ساخت یک مرکز داده که از اجزای بسیار متفاوت برخوردار است، شرکت توسعه خدمات مراکز داده پیشرو ، خدمات تخصصی و حرفه‌ای را بر اساس تجارب بدست آمده Read more

بیشتر بدانید

مشاوره طراحی مراکز داده

خدمات مشاوره این شرکت بر اساس تمرکز بر نیازهای سازمانی مشتری و تطابق آنها با مستندات آخرین استانداردهای بین المللی طراحی و ساخت مراکز داده صورت می‌گیرد. بازدید و انجام بازرسی از مراکز داده در حال کار و ارائه Read more

بیشتر بدانید

نظارت بر اجرا

پس از انجام مراحل مناقصه و انتخاب پیمانکار و درحین اجرای طرح، اطمینان از تطابق اجرای طرح با مفاد پروپوزال و RFP و نیازهای کارفرما اهمیت بسیار بالایی دارد. نظارت بر اجرای پروژه های مرکزداده و یا به طور Read more

بیشتر بدانید